گلدان

وبسایت شخصی من

گلدان

وبسایت شخصی من

سلآم!

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

سلام

ما اومدیم شاگردی یک مغازه طراحی بنر و پوستر و اینا.

یه چیزایی بلدم و در آینده ان شاءا... شغل دومم شاید باشه در کنار معلمی.

ولی تا حالا هیچ طراحی رو صاحب کارمون بهم نگفته!

والا چی بگم شما دعا کنین که دلتون پاکه یه کاری به ما بگه

بحث بین پدر و مادر؟
دعوا بین پدر و مادر؟
جنگ بین پدر و مادر؟

مال ما که تو خونمون آخریشه 
البته هر چند وقت یه بار ...