گلدان

وبسایت شخصی من

گلدان

وبسایت شخصی من

سلآم!

۴ مطلب با موضوع «اشعار» ثبت شده است

ای کاش که من کبوتری بی آشیونه بودم

در طمع یه لونه ای تو سقاخونه بودم


بدم و خیلی بدم

خیلی بدم خیلی بدم

می کنم دعا ولی خودم می دونم که بدم

کاشکی که یه بار دیگه

بازم بهم بگی بیا

حسرت و زاری که در بیماری است

وقت بیماری همه بیداری است

***

پس بدان این اصل را ای اصل جو

هر که را درد است او برده ست بو

***

هر که او بیدارتر،پردردتر

هر که او هشیارتر،رخ زردتر


مثنوی معنوی -دفتر اول


 این شعر در کتاب دین و زندگی سال سوم دبیرستان در در س 1 آمده و بیان حال کسانی است که دغدغه  و درد متعالی در رابطه با هدف،آینده و راه حقیقی زندگی شان دارند.

خدایا!

تو خودت در این راه ما را هدایت و رهنما باش

ای کریم ...

در درگه تو سجود را می خواهم

ذکر یارب یارب و حمد و ثنا می خواهم

با هر نفسی که در سخن می آید

دیدار گل محمدی را خواهم