گلدان

وبسایت شخصی من

گلدان

وبسایت شخصی من

سلآم!

۳۷ مطلب با موضوع «متفرقه» ثبت شده است

خدایا!

بدم ... می دانم

اراده ام در برابر شیطان کم است

اما ...

اما بگذار تا یک بار دیگر بگویم استغفرا...

بگویم و دلم خوش باشد باز هم می بخشی

اما این بار دیگر

این بار دیگر باید در مقابل وسوسه های شیطان بایستم ...

همیشه به یاد تو هستم ...

خدا کمکم کن

پای عمل که می آید

آن وقتی که شیاطین وسوسه ام می کنند وقت عمل است

اما ...

تا الان شرمنده بوده ام

شرمنده ی خودم

خودم را مسخره کرده ام

نامه امام علی(ع) به مالک اشتر:

 ای مالک! اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن ، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی


 خـــــدا می بیند و می پـوشد

همسایه نمی بیند و می خروشد

و باز هم میخواستم بنویسم مرا تنها گذاشتی اما زود پاک کردم ...

بهتر است بنویسم و باز هم من تو را فراموش کردم ...

از ناظر و حاضر بودنت در خلوات غافل شدم ...

اما ...

آن صفت زیبای رحیمیتت در دلم آرامشی را دوباره سرمشق می کند ...

خدایا!

شب سه شنبه است

توفیق زیارت عاشورا را اگر داشتم

آقایم امام حسین را واسطه می کنم که باز هم مرا ببخشی

استغفرا... ربی و اتوب الیه

تو بزرگی و ما کوچک ...

تو رازقی و ما مرزوق ...

تو رحیمی و ما مرحوم ...

وظیفه ی ماست شکر تو را گوئیم ...

شکر سلامتی ، شکر نعمت ولایت ، شکر امنیت ، شکر توانایی شرک تو را به جاآوردن و ...

خدایا ...

به همه ی موجودات توفیق ادای شکرت را عطا بفرما ...

آمین