سلام.

جدول مراقبه این هفته.

لغزش هام بیشتر تو چی بوده؟


(7بار): مسواک زدن

(4بار): گفتن سلام بر حسین(ع) ، نماز امام زمان (عج) ، عدم مسخره کردن

(3بار): نماز شب ، نماز جماعت صبح ، دعای عهد ، نگاه حرام نکردن

(2بار): استغفار روزانه ، غیبت نکردن ، گریه بر امام حسین (ع) ، تلف نکردن وقت ، پرسه نزذن الکی در فضای مجازی ، سلام به 14 معصوم (ع)

(1بار): نافله نماز صبح ، نافله نماز عصر ، نافله نماز مغرب ، نماز جماعت ظهر و عصر ، ذکر روزانه ، خواندن اقامه قبل نمازهای واجب ، نماز غفیله ، تکبر و غرور نداشتن