** این مطالب مربوط به اسفند 97 هست ولی اون موقع نتونستم بیام بنویسم. الان می نویسم (4فروردین 98)چهارشنبه 22 اسفند شد. بچه های اردوجهادی ساعت یک و بیست و پنج دقیقه ظهر بلیط قطار داشتند برا بندرعباس. منم ساعت5 بلیط داشتم برا شهرمون.

یدونه کلاس 8تا 10 صبحم رو نرفتم. مهدی رمضا... دو روز زودتر رفته بود منطقه. از همون صبح رفتیم و وسایل فرهنگی رو که پسته بندی رکده بودیم رو سوار نیسان کردیم تا بره منطقه. وسایل تدارکات و عمرانی هم سوار نیسان شد. اتوبوس اومد و من دیگه بعد بدرقه قرار نبود با بچه ها برم ولی واقعا دیدم نمی تونم! سوار اتوبوس شدم! رفقا گفتن مگه میخوای بیای؟! گفتم نه تا راه آهن میام بدرقتون!

دلم نمی یومد ...

خلاصثه رفتن سوار قطار شدن منم برگشتم.

جاموندیم رفت ...