آقا دیروز سرکلاس بودم.

یادم اومد که ابتدایی که بودم، یک کیف دارا و سارا مشکی رنگ داشتم.

بعد فک کردم گفتم ای بابا! اون رو که انداختیم دور و دیگه ندارمش!

ولی یادم اومد تو آلبومم، یک عکس با پدرم که اون موقع ناظم مدرسه (!) بود دارم که کیفه هم فک کنم یا تو دستمه یا پشتم.

حالا اینو می نویسم، ان شاءا... رفتم خونمون بعد امتحانات پایان ترم، حتما عکسشو میزارم.

هعی! یادش بخیر ... .